Planetpod logo - wit PNG 600 px.png

Algemene Voorwaarden

Winactie Planetpod B.V.

1. Organisatie
Deze winactie wordt georganiseerd door Planetpod B.V., gevestigd in Nederland.

2. Doelgroep
De actie staat open voor personen van 18 jaar en ouder met interesse in een thuisbatterij, woonachtig in Nederland of België. Medewerkers van Planetpod B.V. en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3. Productdetails
De winnaar ontvangt een Planetpod thuisbatterij (ter waarde van: €6.990 incl. btw, onder voorbehoud van wijzigingen). De thuisbatterij is in ontwikkeling en wordt verwacht in 2025. Eventuele vertragingen of significante wijzigingen in het product zullen gecommuniceerd worden. Installatiekosten zijn niet inbegrepen en worden geschat op 500 euro inclusief btw.

4. Deelnamecriteria
Deelnemers moeten zich registreren op de Planetpod website met hun e-mailadres en volledige naam. Elke persoon kan zich eenmaal registreren.

5. Actieperiode
De winactie loopt van 11 januari 2024 tot en met 1 maart 2024.

6. Selectie Winnaars
De winnaar wordt willekeurig gekozen via Viral Loops software. Deelnemers krijgen één lot en kunnen extra loten verkrijgen door vrienden te verwijzen. Details van de selectiemethode zijn beschikbaar op aanvraag.

7. Privacy
Persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de AVG en GDPR. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en worden niet zonder toestemming gedeeld met derden. Door deelname aan de actie gaat men akkoord met deze voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid en Rechten
Planetpod B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deelname. Geschillen of klachten kunnen worden ingediend bij hello@planetpod.energy. De actie is niet gesponsord door derden, tenzij anders vermeld. De prijs is niet inwisselbaar voor geld.

9. Communicatie met Winnaar
De winnaar wordt per e-mail geïnformeerd en moet binnen 14 dagen reageren. Niet tijdig reageren kan leiden tot verlies van de prijs. Vereiste persoonlijke informatie omvat telefoonnummer en adres voor levering.

10. Installatievoorwaarden
In het geval dat de thuisbatterij niet geïnstalleerd kan of mag worden bij de winnaar vanwege technische, wettelijke of andere beperkingen, behoudt Planetpod B.V. zich het recht voor om een alternatieve compensatie aan te bieden in de vorm van een tegoedbon voor toekomstige aankopen bij Planetpod B.V. De waarde van de tegoedbon zal overeenkomen met de waarde van de thuisbatterij.

11. Beoordeling van Geschiktheid
Voorafgaand aan de toekenning van de prijs zal Planetpod B.V. of een door haar aangewezen partij een beoordeling uitvoeren om de geschiktheid van de installatie bij de winnaar te bepalen. Deze beoordeling kan technische, wettelijke en veiligheidsaspecten omvatten. Als uit de beoordeling blijkt dat installatie niet mogelijk is, zal de alternatieve compensatie zoals beschreven in clausule 10 in werking treden.

12. Communicatie en Akkoord
De winnaar zal duidelijk geïnformeerd worden over de beoordelingsprocedure en eventuele vereisten of beperkingen met betrekking tot de installatie van de thuisbatterij. Door acceptatie van de prijs gaat de winnaar akkoord met de beoordelingsprocedure en, indien nodig, met de alternatieve compensatie zoals beschreven in clausule 10.

13. Wijzigingen en Voorbehouden
Planetpod B.V. behoudt zich het recht voor om de actie te wijzigen, op te schorten of te beëindigen als omstandigheden dit vereisen, zonder aansprakelijk te zijn jegens de deelnemers. Deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.

14. Toepasselijk Recht
Deze actie is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank in Midden Nederland.
Cookie Settings
This website uses cookies

Cookie Settings

We use cookies to improve user experience. Choose what cookie categories you allow us to use. You can read more about our Cookie Policy by clicking on Cookie Policy below.

These cookies enable strictly necessary cookies for security, language support and verification of identity. These cookies can’t be disabled.

These cookies collect data to remember choices users make to improve and give a better user experience. Disabling can cause some parts of the site to not work properly.

These cookies help us to understand how visitors interact with our website, help us measure and analyze traffic to improve our service.

These cookies help us to better deliver marketing content and customized ads.